Hoe verdwijnen problemen?

Welke problemen?

Wie heeft ze uiteindelijk niet? Het is een breed veld van informatie, zoeken en vaak niet vinden. Waarom houd mij dat zo bezig?

Er wordt aan mij vaak gevraagd "wat wil je nu eigenlijk zelf?" en dan weet ik het ook niet zo goed. Eigenlijk wil ik dan van alles. En hoe kan ik dan een ander wel helpen? Misschien juist door mijn eigen twijfel en zoeken ben ik bereid om alles toe te laten in mijn denken. Niets is mij vreemd en alles interesseert mij. Dat geeft mogelijk ruimte aan de ander om zich bij mij te kunnen uiten en daarmee kennis over de diepere waarden binnen jezelf te filosoferen. Daarbij kan een ruimtelijke ordenaar, ik werkte als hoofd ruimtelijke ordening, mogelijk een handje helpen. Mogelijk zelf volledig verlossen van een belemmerende steeds terugkomende herinnering of weerstand die je voelt in jezelf.

Mijn ervaring als projectleider van stedenbouwkundige plannen en met het werken in groepen met diverse disciplines en de opgedane kennis en ervaring heeft de strtuctuur van mijn denken gevormd. Mijn latere opleiding en ervaring in diverse therapeutische technieken heeft het werken aan de persoonlijke effectiviteit en zelfkennis van clienten ondersteund.

En dan nu een laatste en eigenlijk al heel oude interesse in het rechtsprincipe: het recht in context. In het recht is een stijd gaande tussen het positieve recht -volgens de regels- en het recht in context, waarbij meer gelet wordt op de omstandigheden van het moment en in de samenleving. Vooral het recht van de kleine ondernemer spreekt mij aan omdat deze in feite, zeker bij een zzp'er, meer als consument beschouwd kan worden dan als ondernemer volgens de regels van de wet. In mijn visie is elk individu ondernemer van het eigen leven en dan maakt het niet uit wat je dan onderneemt.

Ik zelf ben eigenlijk gewoon  een probleemoplosser geworden. Ik vecht tegen in mijn ogen oneerlijke handels practijken. Ik werk daarom aan algemene voorwaarden, die dicht bij het consumentenrecht staan. Ik vecht tegen onrechtmatige incasso's en heb al veel zaken gewonnen. Ik doe dit ook graag voor anderen.

Rick Schmohl.


Hoe nu verder?

Wat heb je daaraan? Wel ik ben al 74 jaar op deze wereld en ben dus net voor onze oorlog geboren. In verschillende tijdsgewrichten geleefd en zaken zien verdwijnen en weer terugkomen. Ik heb inzicht gekregen in het kleine en het grote, in persoonlijke en meer algemene kwesties. In eigen en algemeen belang. Mijn model van ieders werkelijkheid heeft zich gevormd tot een zandloper, waar bij jezelf de nauwe passage vormt tussen je buitenwereld en binnenwereld. Die positie noemen wij ik of mijzelf. Heel stiekem is die wereld binnen jezelf een bron van grote invloed op je leven. Het is heel boeind om in je idee over de werkelijkheid de intuitie ook in je ik toe te laten.

Aanbod speciaal voor deelnemers MKBinc:

Voor de eerste vijf deelnemers kan ik de algemene voorwaarden beoordelen, advies geven en aanpassen. ik kan in overleg ook nieuwe algemene voorwaarden maken.


Rick Schmohl
Raadhuisweg 101
2811 HW Reeuwijk
T:  0182 300490
M: 0653 616264

rick@rechtvoorelkaar.com of ook rick@omniego.com / www.rechtvoorelkaar.com